Αμφίδρομη Τηλεματική επικοινωνία με τον θεράποντα Ιατρό                                          Τεχνογνωσία και Αξιοπιστία
 Είσοδος στο σύστημα...
Οδηγίες Χρήσης.

Σκοπός & προϋποθέσεις. Τί πρέπει να γνωρίζετε.


- Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να δίνεται η δυνατότητα στον παραπέμποντα Ιατρό να επιβλέπει την εξέταση του ασθενή του σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καθώς και να συγκρίνει την τρέχουσα εξέταση με κάποια παλιότερη.

- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, αρχικά πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Echomed για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας.

- Ζητήστε οι εξετάσεις των ασθενών σας να καταχωρούνται στην βάση δεδομένων (Β.Δ.) του e-diagnosis ή για μεμονομένα περιστατικά, ζητήστε ΠΡΙΝ απο την εξέταση του ασθενή σας ότι επιθυμείτε να καταχωρηθεί.

- Για σύγκριση εξέτασης με παλαιότερες, πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία και να ζητήσετε να καταχωρηθεί η παλιά εξέταση στην Β.Δ. του e-diagnosis.

-
Κάθε φορά που η εξέταση κάποιου ασθενούς σας καταχωρείται στη Β.Δ. του e-diagnosis, ενημερώνεστε αυτομάτως με ένα email. Το email αυτό δεν αναφέρει τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς, αλλά περιέχει έναν σύνδεσμο (link), ο οποίος σας παραπέμπει αμέσως στην αρχική σελίδα του e-diagnosis.

-
Πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος της εφαρμογής e-diagnosis είναι η άμεση ενημέρωση του θεράποντος Ιατρού σχετικά με τις διαγνωστικές εξετάσεις των ασθενών του και όχι η αρχειοθέτηση αυτών. Οι εξετάσεις μπορεί να διαγραφούν χωρίς προειδοποίηση (λόγω προβλημάτων του server ή εργασιών αναβάθμισης), για αυτό σας προτείνουμε να εκτυπώνετε τις εξετάσεις που σας ενδιαφέρουν.

- Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης σας είναι αυστηρώς προσωπικά και σας παραδίδονται αποκλειστικά και εμπιστευτικά από την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία.

Είσοδος στο σύστημα.

-
Εισάγοντας το όνομα και τον κωδικό εισόδου σας αποκτάτε πρόσβαση στις εξετάσεις ΜΟΝΟ των ασθενών που εσείς έχετε παραπέμψει στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία.

Λίστα εξετάσεων.

- Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις εξετάσεις στις οποίες έχετε πρόσβαση ταξινομημένη ως προς ημερομηνία εξέτασης

-
Η λίστα περιλαμβάνει:
o Ημερομηνία Εξέτασης
o Ονοματεπώνυμο Ασθενούς
o Είδος Εξέτασης

- Στο κάτω μέρος της λίστας υπάρχει επιλογή αναζήτησης (με λέξη κλειδί) και κουμπί για την σύγκριση 2 εξετάσεων.

Καρτέλλα εξέτασης.

-
Επιλέγετε την εξέταση που επιθυμείτε κάνοντας κλίκ με το ποντίκι επάνω της . Η εξέταση περιλαμβάνει:
o Ευρήματα
o Μετρήσεις
o Κείμενο Γνωμάτευσης
o 1 ΥΗ εικόνα.

- Στο κάτω μέρος της εξέτασης υπάρχουν επιλογές για εμφάνιση όλων των εικόνων που πάρθηκαν κατά την εξέταση καθώς και όλων των βίντεο.

Αναζήτηση εξέτασης.

- Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ότι λέξη κλειδί θέλετε. Το e-diagnosis κάνει αυτόματα αναζήτηση της σε:
-- Όνομα ασθενή
-- Όνομα εξέτασης
-- Ημερομηνία εξέτασης
-- Ευρήματα
-- Γνωμάτευση

- Η επιλογή αναζήτησης είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ στην σελίδα που περιέχει την λίστα με τις εξετάσεις των ασθενών σας.

Σύγκριση εξετάσεων.

- Στην οθόνη εμφανίζονται 2 λίστες που περιέχουν τις (ίδιες) εξετάσεις των ασθενών σας. Επιλέξτε απο μία εξέταση σε κάθε λίστα και πατήστε το κουμπί "Σύγκριση".
- Η οθόνη θα χωριστεί σε 2 στήλες, κάθε στήλη θα περιλαμβάνει απο μια εξέταση... Στο τέλος κάθε στήλης υπάρχει επιλογή για να μεταβείτε στην συγκεκριμένη εξέταση.

- Η επιλογή σύγκρισης είναι διαθέσιμη ΜΟΝΟ στην σελίδα που περιέχει την λίστα με τις εξετάσεις των ασθενών σας.

* Παρακαλώ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ τις εξετάσεις που σας ενδιαφέρουν για το αρχείο σας! *

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα...

,

 
 

Copyright 2006 by Echomed. All rights reserved.
Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία / Λ. Κηφισίας 319, 145 61 Κηφισιά / Τηλ.: 210 62 05 129 -130 / Fax 210 62 05 119 / e-mail: info@echomed.gr