Έρευνα

Η Ιατρική και Ερευνητική ομάδα της ΗΤ παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Υπερηχογραφία και την Ελαστογραφία και συμμετέχουν στην μελέτη και βελτίωση των Υπερηχογραφικών εφαρμογών, αξιοποιώντας, με την συγκατάθεση των ασθενών, τα δεδομένα που προκύπτουν από την καθημερινή ιατρική δραστηριότητα.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας