Ανθρώπινο δυναμικό


Ιατρική ομάδα
: Η Ιατρική ομάδα της ΗΤ αποτελείται από ιατρούς κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα πεδία της Υπερηχογραφίας και της Ελαστογραφίας. Οι ιατροί μας έχουν επιλεγεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και εκπαιδεύονται διαρκώς στις εξελισσόμενες εφαρμογές της Υπερηχογραφίας. Συντονιστής της Ιατρικής Ομάδας είναι ο Παύλος Σ. Ζουμπούλης.


Διοικητική ομάδα
: Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ασθενών που εμπιστεύονται την εταιρεία, των ιατρών που παραπέμπουν σε αυτήν αλλά και των ιατρών συνεργατών που αποτελούν το ιατρικό προσωπικό της.


Ερευνητική ομάδα
: Το αντικείμενο της ομάδας αυτής είναι να παράγει γνώση, δημοσιεύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές, βασιζόμενη σε εφαρμογές επεξεργασίας της εικόνας και μηχανικής μάθησης (machine learning).

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας