Αποστολή και Όραμα

Η βασική αποστολή της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών διαγνωστικών υπηρεσιών στους πελάτες της, ενώ το όραμα της εταιρείας περιλαμβάνει την γεφύρωση του κενού ανάμεσα στην τεχνολογία και τις κλινικές υπερηχογραφικές εφαρμογές.

Η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία έχουν ισχυροποιήσει την θέση τους στην προληπτική και διαγνωστική εξέταση όλων των οργάνων, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες, συχνά εγκυρότερες από την Αξονική και την Μαγνητική Τομογραφία. Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία με διαρκή Εκπαίδευση και Έρευνα (Εκπαίδευση κ Έρευνα είναι links που στέλνουν στις αντίστοιχες σελίδες) αξιοποιεί και επενδύει στις νέες Υπερηχογραφικές τεχνολογίες σε όλα τα προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά πεδία της Υπερηχογραφίας.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας