Ελαστογραφία στον Προστάτη

Συμπληρώνει την Υ/Η εικόνα στο Διορθικό υπερηχογράφημα με ταυτόχρονη ελαστογραφική μελέτη. Αναδεικνύει περιοχές με διαφορά στη σκληρότητα, είναι νέο κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του καρκίνου του προστάτη και μπορεί να οδηγήσει στοχευμένα τις βιοψίες.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας