Ιστορικό

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία ιδρύθηκε το 1985, έχει μορφή πολυϊατρείου, εξειδικεύεται στην πραγματοποίηση διαγνωστικών υπερηχογραφικών εξετάσεων και καλύπτει ολόκληρη την ευρεία γκάμα υπερηχογραφημάτων. Στο διάστημα αυτό παρακολούθησε και ενέταξε στο διαγνωστικό της οπλοστάσιο τις νέες Ελαστογραφικές, Αιμοδυναμικές εξετάσεις (απεικονιστική τεκμηρίωση της αγγειώσεως και αιματώσεως οργάνων και ιστών) και επεμβατικές πράξεις (υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες). Το σύνολο αυτών των εξετάσεων καλύπτει πρακτικά ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, εξασφαλίζοντας εύκολα, γρήγορα και χωρίς ακτινοβολία αξιόπιστες διαγνωστικές εικόνες που χαρακτηρίζουν την φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση όλων των οργάνων και ιστών.

Αποστολή και Όραμα

Η βασική αποστολή της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών διαγνωστικών υπηρεσιών στους πελάτες της, ενώ το όραμα της εταιρείας περιλαμβάνει την γεφύρωση του κενού ανάμεσα στην τεχνολογία και τις κλινικές υπερηχογραφικές εφαρμογές.

Η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία έχουν ισχυροποιήσει την θέση τους στην προληπτική και διαγνωστική εξέταση όλων των οργάνων, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες, συχνά εγκυρότερες από την Αξονική και την Μαγνητική Τομογραφία. Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία με διαρκή Εκπαίδευση και Έρευνα αξιοποιεί και επενδύει στις νέες Υπερηχογραφικές τεχνολογίες σε όλα τα προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά πεδία της Υπερηχογραφίας.

Ποιότητα υπηρεσιών

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τα εξής πεδία εφαρμογής:

  • Παροχή Προληπτικών, Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπερηχογραφικών εξετάσεων
  • Παραγωγή Επιστημονικού και Ερευνητικού Έργου στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης και της Υπερηχογραφίας

Το πρότυπο ISO 9001:2015 εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την αποδοτικότητα της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας ορίζοντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης. Το πρότυπο εξασφαλίζει πως η επιχείρηση είναι αφοσιωμένη στους στόχους της, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Διοίκηση της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε πρότυπα ποιότητας ώστε να εξασφαλίσει την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έρευνα

Η Ιατρική και Ερευνητική ομάδα της ΗΤ παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Υπερηχογραφία και την Ελαστογραφία και συμμετέχουν στην μελέτη και βελτίωση των Υπερηχογραφικών εφαρμογών, αξιοποιώντας, με την συγκατάθεση των εξεταζόμενων, τα δεδομένα που προκύπτουν από την καθημερινή ιατρική δραστηριότητα.

Η ερευνητική και ιατρική ομάδα της Ηχοδιαγνωστικής συμμετέχουν ενεργά με πολλαπλές ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η ομάδα της Ηχοδιαγνωστικής δημοσιεύει επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον αποτελεί η Ελαστογραφία στο Ήπαρ και τον Προστάτη.

Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι ο πυλώνας της διαδικασίας προαγωγής της υπερηχογραφίας στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία. Σε μία τεχνολογία που αλλάζει γρήγορα απαιτούνται αντανακλαστικά που να επιτρέπουν στους συνεργάτες της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας να εκσυγχρονίζονται τεκμηριώνοντας την γνώση τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει δύο σκέλη:
Εκπαίδευση των στελεχών της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας με την παρουσία τους σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά αλλά και σε κάθε τι που κινείται παραγωγικά στο διαδίκτυο. Υπάρχουν σήμερα πολλές βιβλιοθήκες περιστατικών, πολλά forum συζητήσεων και άπειρες βιβλιογραφικές αναφορές στο διαδίκτυο. Στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία έχουμε οργανώσει την παρουσία μας σε όλα τα προαναφερόμενα μέτωπα.
Εκπαίδευση προς γιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υπερηχογραφία. Η εκπαίδευση αυτή, κυρίως σε κλινικούς γιατρούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν την υπερηχογραφία στο διαγνωστικό τους οπλοστάσιο γίνεται κυρίως μέσω της ¨Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία¨ και της Ευρωπαϊκής της συνιστώσας και έχει σκοπό την διάδοση των κλασσικών αλλά και των νέων εφαρμογών της υπερηχογραφίας σε γιατρούς και τεχνικούς που προέρχονται από εταιρείες ή διατηρούν το δικό τους ιατρείο.

Στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με όλες τις δυνατότητες οπτικοαουστικών προβολών και συνεδριάσεων όπου εξασφαλίζεται η τακτική συνεργασία των γιατρών-συνεργατών της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας, των γιατρών που παραπέμπουν σε αυτήν και ξένων ειδικών ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η ανταλλαγή απόψεων και η πρόοδος σε κάθε κεφάλαιο της υπερηχογραφίας.

Εξοπλισμός

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία είναι εξοπλισμένη με Υπερηχογραφικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εκσυγχρονίζονται τακτικά.

  • Υπερηχογράφος Aixplorer Mach30 Elite:  Υπερσύγχρονος υπερηχογράφος με πρωτοποριακή τεχνολογία Ελαστογραφίας (ShearWave PLUS) και μοναδική αρχιτεκτονική επεξεργασίας σήματος (UltraFast Imaging). Εξειδικεύεται στην Υπερηχογραφική και Ελαστογραφική εξέταση του Ήπατος και του Μαστού.
  • Δύο Υπερηχογράφοι Aixplorer της εταιρείας Supersonic Imagine: Οι Υπερηχογράφοι Aixplorer εξειδικεύονται στην Μορφολογική, Αιμοδυναμική και Ελαστογραφική μελέτη των αγγείων, του Ήπατος και του προστάτη και στις Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες Βιοψίες του Προστάτη. Αξιοποιούν τις δυνατότητες των σκιαγραφικών των Υπερήχων (CEUS).
  • Υπερηχογράφος Resona7 της εταιρείας Mindray: Ο Υπερηχογράφος Resona7 εξειδικεύεται στην Μορφολογική, Αιμοδυναμική και Ελαστογραφική μελέτη των οργάνων της Άνω και Κάτω Κοιλίας, στα διορθικά Υπερηχογραφήματα εντέρου και στα υπερηχογραφήματα με χρήση Ενισχυτών Ηχογένειας (“Σκιαγραφικά”) .
  • Υπερηχογράφος Logic9 της εταιρείας General Electric: Ο Υπερηχογράφος Logic9 εξειδικεύεται στις μορφολογικές και αιμοδυναμικές εξετάσεις της καρδιάς και των αγγείων.
  • Υπερηχογράφος Philips IU22O Υπερηχογράφος Philips IU22 στις μορφολογικές και αιμοδυναμικές Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις του Μυοσκελετικού
COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας