Η Υ/Η στο Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Η υπερηχογραφία είναι η σύγχρονη μέθοδος απεικόνισης των επιφανειακών δομών του μυοσκελετικού συστήματος και των περιφερικών νεύρων.
Στην περίπτωση των νεύρων μπορεί να διαγνώσει σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, νευρογενείς όγκους ή να αναδείξει βλάβες των νεύρων μετατραυματικά ή μετεγχειρητικά.

Στα σύνδρομα παγίδευσης των περιφερικών νεύρων όπως στο καρπιαίο σύνδρομο ή στην παγίδευση του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα η υπερηχογραφία αναδεικνύει εκτός από την διόγκωση του νεύρου και τυχόν ανατομικές παραλλαγές (π.χ. διπλό νεύρο) ή και το αίτιο συμπίεσης του νεύρου ( π.χ. γάγγλιο).

Μετά από τραυματισμούς των άνω και κάτω άκρων, η υπερηχογραφία είναι δυνατό σε πολλές περιπτώσεις να εντοπίσει την έκταση και τον τύπο της βλάβης του νεύρου (νευρότμηση ή νευροαπραξία) ή να απεικονίσει ικανοποιητικά χωρίς το κόστος της μαγνητικής τομογραφίας το σχηματισμό μετατραυματικού νευρώματος.

Σημαντική είναι η εφαρμογή των υπερήχων στην διάγνωση των όγκων που προέρχονται από περιφερικά νεύρα και εμφανίζονται στην πορεία των νεύρων, καθώς με την υπερηχογραφία είναι δυνατό να απεικονιστούν πολύ μικροί όγκοι ακόμα και πριν δώσουν συμπτώματα.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο επεμβατικές τεχνικές υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση στα περιφερικά νεύρα για αναλγησία ή και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Με την χρήση των υψίσυχνων ηχοβολέων και των σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών των υπερήχων (π.χ. HRES, compound imaging,) απεικονίζεται με λεπτομέρεια η δομή των νεύρων συμπληρώνοντας τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο γιατί αναδεικνύει επιπλέον την μορφολογία τους κι όχι μόνο την λειτουργικότητα τους.

Ένα νέο πεδίο της υπερηχογραφίας των νεύρων αποτελούν οι πολυνευροπάθειες που οδηγούν απεικονιστικά σε παχύνσεις των περιφερικών νεύρων και διαταραχές στα ηχομορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Με την χρήση των υπερήχων μελετώνται πολλά νεύρα σε μεγάλο μήκος, ενώ παρακάμπτονται οι περιορισμοί της μαγνητικής τομογραφίας (π.χ. μεταλλικές προθέσεις , διαταραγμένη νεφρική λειτουργία).

Η ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αποτελεί νέο κεφάλαιο στην υπερηχογραφία. Προσθέτει αξιόπιστες πληροφορίες για την ελαστικότητα και την σκληρότητα των ιστών και των νεύρων. Προκύπτουν διαγνωστικές πληροφορίες για τον παθολογικό ιστό στην πορεία των νεύρων, , ενώ καθοδηγεί καλύτερα στις επεμβατικές πράξεις υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
1. Διαγνωστικές πράξεις: βιοψία νευρογενών όγκων και ιστολογική διάγνωση
2. Θεραπευτικές πράξεις: περιοχική έγχυση αναισθητικών, σκληροθεραπεία νευρωμάτων

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η παρουσία εξειδικευμένου Νευρολόγου, Ορθοπαιδικού και Ακτινολόγου με την χρήση του κατάλληλου απεικονιστικού εξοπλισμού, εγγυώνται την αξιόπιστη πραγματοποίηση και παρακολούθηση του εξεταζόμενου.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας