Μια μεγάλη εταιρεία Υπερηχογραφίας της Κίνας επιλέγει την ΗΤ για το Εκπαιδευτικό και το Ερευνητικό της πρόγραμμα.

Η Mindray είναι μία εταιρεία παραγωγής ιατρικού εξοπλισμού που απευθύνεται κυρίως στην αγορά της Υπερηχογραφίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Κίνας σε αυτόν τον τομέα. Κατασκευάζει 28 διαφορετικούς υπερηχογράφους όλης της γκάμας, από το μεγαλύτερο high-end μηχάνημα μέχρι το μικρότερο hand-held μηχάνημα. Κατασκευάζει επίσης 85 είδη ηχοβολέων. Η Mindray έχει το χαρακτηριστικό να κατασκευάζει ολόκληρα τα μηχανήματα με όλα τα εξαρτήματά τους, με συστατικά (hardware, software) που παράγει αποκλειστικά η ίδια.
Αν και η Mindray έχει στην διάθεσή της σημαντικές και μεγάλες Πανεπιστημιακές ομάδες στην Κίνα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, επέλεξε για την ανάπτυξή της στην Ευρωπαϊκή αγορά την Ελλάδα και την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία για το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.
Η Mindray βρίσκεται στην αιχμή της Υπερηχογραφικής τεχνολογίας και τα τελευταία χρόνια ανταγωνίζεται τις μεγαλύτερες Αμερικανικές, Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές εταιρείες παραγωγής υπερηχογράφων. Συγκεκριμένα στο πεδίο της Υπερηχογραφίας και της ShearWave Ελαστογραφίας (SWE) είναι από τις πρώτες εταιρείες που μπήκαν σε αυτή την δύσκολη ανταγωνιστική αγορά. Το τελευταίο μηχάνημα της (Resona7) είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα υπερηχογραφίας και με ένα εξαιρετικό ShearWave Elastography module.

Πρόσφατα η Mindray εξαγόρασε μία πρωτοπόρο αμερικάνικη εταιρεία (Zonare). Σκοπός αυτής της εξαγοράς ήταν να ενταχθεί η υψηλή τεχνολογία Zonare στην Υπερηχογραφία και την Ελαστογραφία του οπλοστασίου της Mindray. Το Resona 7 που βρίσκεται στην διάθεση της ΗΤ είναι το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της σύνθε- σης τεχνολογίας αιχμής.
Αντικείμενο του της Mindray για την Ελαστογραφία είναι να διδάξει τους managers και τους clinical application specialists σε ολόκληρο τον κόσμο για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της Ελαστογραφίας γενικά και ιδιαίτερα της ShearWave Ελαστογραφίας, όταν αυτή εφαρμόζεται στα διαφορετικά όργανα του σώματος. Το Course παρακολούθησαν 12 στελέχη της Mindray από την Κίνα και 17 στελέχη από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία και το Βέλγιο.

Για το πρόγραμμα αυτό η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία κινητοποίησε όχι μόνο τους ιατρούς, τον προγραμματιστή, τον Data Scientist και τον Medical Physicist που εργάζονται στην εταιρεία αλλά και Έλληνες εκπαιδευτές (ιατρούς, βιοϊατρικούς μηχανικούς, ιατρικούς φυσικούς) που μπορούν να μεταβιβάσουν την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία.
Στην Διημερίδα και επί τέσσερεις ώρες κάθε μέρα δόθηκε έμφαση στην τεχνική εφαρμογής της Ελαστογραφίας με σχολιασμό της κάθε τύπου Ελαστογραφίας όταν αυτή εφαρμόζεται σε διαφορετικά όργανα και παθολογίες.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τους ομιλητές και τους εκπαιδευτές αλλά κυρίως τα μοντέλα που χρησιμοποιήσαμε και τους ασθενείς που προθυμοποιήθηκαν να συμμετέχουν για να μπορέσουμε να αναδείξουμε στην παθολογία τους τα προτερήματα και τους περιορισμούς της Strain και της SWE.

Αντικείμενο της κοινής ερευνητικής προσπάθειας Echomed / Mindray είναι η αξιολόγηση και η συγκριτική μελέτη της SWE ήπατος που προτείνει η Mindray με άλλες SWE που υπάρχουν στην αγορά και σύγκριση με την ιστολογική εξέταση ήπατος που προκύπτει από την βιοψία με βελόνα και του Fibroscan. H Mindray πραγματοποίησε διαγωνισμό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πριν καταλήξει στην απόφαση για πραγματοποίηση της κλινικής αυτής μελέτης στην Ελλάδα και την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία.

Η Mindray έχει επίγνωση της σημασίας ολοκλήρωσης της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου Μορφολογικού, Αιμοδυναμικού και Ελαστογραφικού πακέτου πληροφοριών Υπερηχογραφίας στην ηπατολογία, ούτως ώστε να το εντάξει στον εξοπλισμό της και να το εφαρμόσει οπουδήποτε και ιδιαίτερα στην μεγάλη αγορά της Κίνας όπου η Mindray έχει τον πρώτο λόγο.
Με την ευκαιρία αυτή η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία θέλει να ευχαριστήσει με τον πιο θερμό τρόπο τους Ηπατολόγους, τους Παθολογοαναντόμους και τις Ηπατολογικές ομάδες σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία που προθυμοποιήθηκαν να συνεισφέρουν τα περιστατικά που είναι μελετημένα με βιοψία ήπατος. Τα περιστατικά αυτά μετά την αξιόπιστη Ελαστογραφική μελέτη με Fibroscan και με SWE τριών διαφορετικών κατασκευαστών αποτελούν μέρος της βάσης δεδομένων από την οποία αντλούνται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων.
Ο Data Scientist σε συνεργασία με τον Medical Physicist αναλαμβάνουν την άντληση, ασφαλή αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση κι αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, ώστε να προκύπτουν
αξιόπιστα αποτελέσματα. Διατηρούν επίσης διαρκή επικοινωνία με το R&D τμήμα της Mindray, ούτως ώστε η μεταβίβαση μετρήσεων, οι οποίες γίνονται με ανώνυμο τρόπο και με όλους τους κανόνες τήρησης του ιατρικού απορρήτου, να γίνεται με άμεση ενημέρωση ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του R&D τμήματος της Mindray με διορθώσεις και προσαρμογές στο software και hardware των Υπερηχογράφων.
Η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία της ιατρικής ομάδας της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας με την Mindray είναι προϊόν μακράς διαπραγμάτευσης. Εκτός από την παραπάνω συμφωνία, η συνεργασία αυτή έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν βελτιώσει τον τρόπο απόδοσης των αποτελεσμάτων της SWE σε κάθε ασθενή και στον ιατρό του.
Τι σημασία έχει η συνεργασία HT/Mindray για τους ασθενείς που μας εμπιστεύονται; Οι γιατροί μας ανανεώνουν τις γνώσεις τους στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα αιχμής και θέτουμε την πιο πρόσφατη και δοκιμασμένη Υπερηχογραφική και Ελαστογραφική τεχνολογία στην υπηρεσία των ασθενών και των γιατρών τους: κάθε υπερηχογράφημα στην ΗΤ, από το πιο απλό προληπτικό υπερηχογράφημα μέχρι την πιο σύνθετη ΥΗ καθοδηγούμενη διαγνωστική ή θεραπευτική επεμβατική πράξη γίνονται από τον εξειδικευμένο γιατρό που διαθέτει το αντίστοιχο για την συγκεκριμένη εφαρμογή μηχάνημα ΥΗ και ηχοβολέα.
Ήδη η Mindray, που χρησιμοποιεί την Ελλάδα σαν τρόπο πρόσβασης στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, προτείνει την επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους clinical application specialties και τα στελέχη της Mindray στην Ευρώπη και έχει προτείνει την διοργάνωση σειράς μαθημάτων με πρόγραμμα αντίστοιχο της διημερίδας αυτής.
Η Mindray έχει προτείνει την επέκταση του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την εφαρμογή της SWE όχι μόνο στο ήπαρ αλλά και στον μαστό, τον θυρεοειδή και τον προστάτη.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας