Οικονομία και Υπερηχογραφία

Στην οικονομική κρίση που όλοι οι πολίτες του κόσμου βιώνουν, γνωρίζουμε την συμμετοχή που έχουν τα συστήματα υγείας και πόσο αυτά επηρεάζονται από τις συνέπειές της. Τα συστήματα υγείας σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου είχαν μάθει να επενδύουν και να καταναλώνουν ιατρικές πράξεις και φάρμακα χωρίς όριο και μέτρο. Αποτέλεσμα αυτής της άκριτης κατανάλωσης ιατρικών πράξεων και ιδιαίτερα φαρμάκων παρακολουθούμε σήμερα την κατάρρευση των συστημάτων περίθαλψης και ιδιαίτερα του δημόσιου νοσοκομείου σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
     Οι απεικονιστικές τεχνολογίες (ακτινολογία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, γ-camera, PET (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων Positron Εmission Tomography), με την ιδιαίτερη ανάπτυξη που είχαν τις τελευταίες δεκαετίες και τις επάλληλες τεχνολογικές βελτιώσεις είχαν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα συστήματα περίθαλψης αλλά και στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας τους.
     Στο σκηνικό της κρίσης το περιβάλλον αυτό αλλάζει δραματικά. Απεγνωσμένα επιδιώκονται λύσεις και αποφάσεις που θα σταματήσουν αυτή την κατανάλωση, ιδιαίτερα των ακριβών και πολύπλοκων απεικονιστικών εξετάσεων.
     Είναι πράγματι ο αριθμός των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων που υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Κύριο αίτιο για την μεγάλη αύξηση του αριθμού των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων ήταν και είναι οι αναμφισβήτητες απεικονιστικές βελτιώσεις των μηχανημάτων που συχνά συνεπάγονται καλύτερη απεικονιστική εξέταση όλων των οργάνων του σώματος και την συλλογή περισσότερων διαγνωστικών πληροφοριών. Υπάρχει πράγματι συμπληρωματικότητα μεταξύ των απεικονιστικών μεθόδων και η μία μέθοδος έρχεται να προσθέσει χαρακτηριστικά και στοιχεία για την νόσο που δεν έχει μπορέσει να προσφέρει άλλη απεικονιστική μέθοδος. Εκτός από αυτήν την συμπληρωματικότητα υπάρχει και επικάλυψη: Δηλαδή πολλές απεικονιστικές μέθοδοι μπορούν να απεικονίσουν πολλά όργανα με τον ίδιο ή αντίστοιχο τρόπο και να προκύψει από αυτές τις μεθόδους η ίδια αντίστοιχη ή ίδια διαγνωστική πληροφορία.
     Η υπερκατανάλωση απεικονιστικών εξετάσεων έχει γίνει συνήθεια για πολλούς γιατρούς και πολλούς ασθενείς. Είναι συχνό το φαινόμενο να προκύπτουν για ένα κλινικό περιστατικό πολλές επαναλαμβανόμενες απεικονιστικές και βιοχημικές εξετάσεις που επικαλύπτονται χωρίς να προσθέτει η μία περισσότερες πληροφορίες από τις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Είναι συχνό φαινόμενο ασθενείς από την επαρχία να καταφεύγουν σε κεντρικό νοσοκομείο, κυρίως στην Αθήνα, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές απεικονιστικές εξετάσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η τελική διάγνωση. Οι εξετάσεις αυτές επαναλαμβάνονται στο κεντρικό ή δημόσιο νοσοκομείο. Προκύπτει έτσι ένα δυσβάσταχτο κόστος και για το εθνικό σύστημα υγείας αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΞΥ) τα οποία συνήθως καλούνται χωρίς έλεγχο να πληρώνουν αυτές τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.
     Στο περιβάλλον της κρίσης είναι πια απαραίτητο και επιβάλλεται να γίνουν επιλογές. Η υπερηχογραφία με την τεχνολογική της εξέλιξη έχει σοβαρό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της υπερκατανάλωσης απεικονιστικών εξετάσεων. Η υπερηχογραφία, που εφαρμόζεται με τους σύγχρονους υπερηχογράφους σε όλα τα όργανα του σώματος μπορεί να δώσει πολλές μορφολογικές, κινητικές, αιμοδυναμικές αλλά και ελαστογραφικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν τους ιστούς και την παθολογική τους κατάσταση. Η υπερηχογραφία για πολλά περιστατικά μπορεί να είναι η πρώτη και η τελευταία απεικονιστική εξέταση που θα οδηγήσει γρήγορα στην τελική διάγνωση και την αντίστοιχη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα με την Ελαστογραφία (πληροφορίες στο αντίστοιχο κεφάλαιο) η υπερηχογραφία αποκτά πρόσβαση σε καινούργια χαρακτηριστικά των ιστών που αφορούν την σκληρότητα και την ελαστικότητα τους. Ιδιαίτερα στην ογκολογία όλων των οργάνων του σώματος η υπερηχογραφία με την Ελαστογραφία έρχονται να προσεγγίσουν την ιστολογική διάγνωση. Στο πλεονέκτημα αυτό της υπερηχογραφίας έρχεται να προστεθεί η έλλειψη ακτινοβολίας από την χρήση της: Οι υπόλοιπες απεικονιστικές μέθοδοι με τον έναν ή τον άλλον τρόποι χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες που επιβαρύνουν το σώμα και έχουν συνολικά βαριές επιδράσεις στον πληθυσμό που την υφίστανται.
     Άλλη κρίσιμη διάσταση σε αυτήν την αντιπαράθεση είναι η οικονομική διάσταση. Η υπερηχογραφία με τις καινούργιες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες έχει πολύ καλό συντελεστή κόστους-οφέλους. Ο συντελεστής αυτός είναι πολύ καλύτερος σε σύγκριση με τις άλλες βαρύτερες απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική και μαγνητική τομογραφία) για το ίδιο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Έχει η υπερηχογραφία συγκεκριμένο ρόλο να κρατήσει στο περιβάλλον της κρίσης επειδή προτείνεται και επιβάλλεται σαν αποτελεσματικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια γιατρών σε οποιαδήποτε βαθμίδα του συστήματος περίθαλψης. Η υπερηχογραφία έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να δρα εύκολα και αποκεντρωμένα χωρίς βαριές και ακριβές νοσηλευτικές υποδομές. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στην υπερηχογραφία την πολύ καλή σχέση κόστους-οφέλους, ιδιαίτερα όταν αυτή καλείται να δράσει στην περιφέρεια, δηλαδή στο ιατρείο, το κέντρο υγείας ή το περιφερικό νοσοκομείο.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας