Ορτανσία Δορυφόρου

Εκπαίδευση

 • Fellowship Νοσοκομείο Clatterbridge Breast Screening Centre, Wirral, Liverpool, UK 2012
 • Fellowship Νοσοκομείο Charing Cross & Hammersmith, London, UK 2008-2009
 • Board Certificate Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο Αθηνών, 2006
 • Άσκηση ειδικότητας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο Αθηνών
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1995

Επαγγελματική εμπειρία

 • Συνεργάτης της Hχοδιαγνωστικής Τομογραφίας με εξειδίκευση στην Ελαστογραφία, σκιαγραφικά υπερήχων στο ήπαρ, μαστό και συμπαγή όργανα, υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις στον θυρεοειδή, μαστό, ήπαρ
 • NHS Breast Reader, Screening Programme UK 2012 –σήμερα
 • Certified Ultrasound Vascular Scientist, Charing Cross Hospital, London, UK GMC registered, Consultant Breast Radiologist NHS
 • H. Consultant Imperial College, London, UK 2008-2011
 • Στρατιωτική Ιατρός, Διευθύντρια Εργ. Υπερηχοτομογραφίας Νοσοκ. Αεροπορίας 251 ΓΝΑ 2010 – σήμερα
 • Στρατιωτική Ιατρός, Eπιμελήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Νοσοκ. Αεροπορίας 251 ΓΝΑ 2006-2010

Επιστημονική /Eκπαιδευτική Δράση

 • Εθελοντική Δράση με την Axion Hellas σε νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα 2019-σήμερα
 • Προσκεκλημένη Ομιλήτρια σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • Εκπαιδεύτρια σε φοιτητές 3ου-4ου έτους Ιατρικής Πανεπιστημίων Ηνωμ. Βασιλείου
 • Πρωτοπόρος στην Ελαστογραφική μελέτη του Μαστού στην πολυκεντρική μελέτη Charing Cross, London ,UK
 • Πρωτοπόρος στην χρήση σκιαγραφικού υπερήχων Sonovue και RF ablation σε εστιακές αλλοιώσεις ήπατος και συμπαγών οργάνων, Imperial College, London, UK
 • Πρωτοπόρος στην χρήση σκιαγραφικού υπερήχων στην μελέτη της καρωτιδικής αθηρωματικής πλάκας
COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας