Παύλος Σ. Ζουμπούλης

Παύλος Σ. Ζουμπούλης MD, PhD, Ακτινολόγος

Εκπαίδευση

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1975)
 • Διδακτορική Διατριβή στο Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Χημειοθεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Απόφοιτος Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (1979)
 • Δίπλωμα Ανωτάτων Εξειδικευμένων Σπουδών (DESS) στην Ιατρική Οικονομία από την Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris I – Pantheon – Sorbonne (1980)
 • Κάτοχος τίτλου ειδικότητας Ακτινολογίας Ραδιολογίας (1981)
 • Κάτοχος διπλώματος Διαγνωστικής Υπερηχογραφίας του Πανεπιστημίου Rene Descartes – Paris V «Certificat d’ etudes Relatives a l’ Enseignement Complementaire d’ Echographie» (1981)
 • Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Doctorat 3e cycle) στην Ιατρική Οικονομία στο Εργαστήριο Κοινωνικής Οικονομίας (Laboratoire d’ Economie Sociale, ERA του CNRS, Professeur Michele Fardeau, Πανεπιστήμιο Paris I – Pantheon – Sorbonne) με θέμα: «Ανάλυση της συμπληρωματικότητας και της υποκατάστασης των μεθόδων ιατρικής απεικόνισης: Οικονομική και Ιατρική μελέτη της εξάπλωσης της υπερηχογραφίας, της αξονικής ηλεκτρονικής τομογραφίας και του μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού» (1985)

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Εσωτερικός βοηθός (INTERNE) του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Νοσοκομειακού Κέντρου του Melun και επιστημονικός συνεργάτης (ATTACHE) του Ακτινοδιαγνωστικού Κέντρου του Νοσοκομείου Hotel Dieu de Paris (1979-1981)
 • Επιμελητής (ASSISTANT) του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Νοσοκομειακού Κέντρου του Melun και επιστημονικός συνεργάτης (ATTACHE) του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Saint Louis, Paris (1981-1982)
 • RESIDENT με πλήρη απασχόληση στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Saint Louis, Paris (1982-1983)
 • CHEF DE CLINIQUE – ASSISTANT στο Υπερηχογραφικό Τμήμα του Νοσοκομείου Hotel Dieu de Paris (1983-1985)
 • Υπεύθυνος του Τμήματος Υπερηχογραφίας στο 251 ΓΝΑ (1985-2004)
 • Διευθυντής στο Τμήμα Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Υπερηχογραφίας του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου (1985-2004)
 • Ιδρυτής και Επιστημονικά Υπεύθυνος στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία (1985-σήμερα)

Επιστημονική/Εκπαιδευτική Δράση

 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας στην Ιατρική και την Βιολογία (HSUMB) (2010-2015)
 • Πρόεδρος του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υπερηχογραφία (2008)
 • Οργανωτής 2 Συνεδρίων Euroson School με θέμα την Ελαστογραφία (2009-2012)
 • Οργανωτής του πρώτου στην Ελλάδα Euroson Congress (2015)
COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας