Ποιότητα υπηρεσιών


Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τα εξής πεδία εφαρμογής:

  • Παροχή Προληπτικών, Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπερηχογραφικών εξετάσεων
  • Παραγωγή Επιστημονικού και Ερευνητικού Έργου στον τομέα της Ιατρικής Απεικόνισης και της Υπερηχογραφίας

Το πρότυπο ISO 9001:2015 εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την αποδοτικότητα της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας ορίζοντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης. Το πρότυπο εξασφαλίζει πως η επιχείρηση είναι αφοσιωμένη στους στόχους της, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Διοίκηση της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε πρότυπα ποιότητας ώστε να εξασφαλίσει την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας