ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του Κέντρου μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία Ιατρική Ανώνυμος Εταιρεία (διακριτικός τίτλος: ΗΧΩ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ / Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 317Γ, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 62 05 129 – 130

E-mail: info@echomed.gr

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Κέντρου στο email dpo@echomed.gr.

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ & ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που εξυπηρετούν το σκοπό επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Όταν επισκέπτεστε την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διενέργεια διαγνωστικών απεικονιστικών εξετάσεων (υπερηχογραφήματα) και την έκδοση των διαγνώσεών τους.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους ασθενείς της, η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό ή/και σταθερό), e-mail, αρ. ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο, ιατρικό ιστορικό / αποτελέσματα παλαιότερων εξετάσεων, βιολογικό υλικό (σε περίπτωση λήψης δείγματος για βιοψία), τα οποία αποτελούν μέρος του ιατρικού φακέλου του ασθενούς.

Σας ενημερώνουμε ότι στους χώρους του Κέντρου λειτουργεί με σκοπό την ασφάλεια και προστασία φυσικών προσώπων και αγαθών κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTV), μέσω του οποίου μεταδίδονται ζωντανά (live streaming) χωρίς καταγραφή εικόνες ασθενών, επισκεπτών και εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεων του Κέντρου.

B. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας (www.echomed.gr)

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Κέντρου, γίνεται χρήση cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα του Κέντρου, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή της και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μέσα από το www.echomed.gr. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή τη φόρμα για προγραμματισμό ραντεβού και με σκοπό να απαντήσουμε στο μήνυμά σας ή να προγραμματίσουμε την επίσκεψή σας συλλέγουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε στα απαραίτητα πεδία.

Γ. Προσωπικά δεδομένα συνεργατών της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας

Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας του Κέντρου και με σκοπό την εξυπηρέτηση και προώθηση των επαγγελματικών συνεργασιών του, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα πελατών, προμηθευτών και άλλων συνεργατών μας, όπως επωνυμία και επιχειρηματική δραστηριότητα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, fax κλπ.) ΑΦΜ και ΔΟΥ και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και υποστήριξη των συμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντι στους υφιστάμενους ή μελλοντικούς πελάτες/συνεργάτες μας.

 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 1. Η παροχή προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής και ιατρικής διάγνωσης, (άρθρο 9 παρ.2-η του ΓΚΠΔ) προκειμένου να λαμβάνουν οι ασθενείς μας τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες (όταν επισκέπτεστε το Εργαστήριο για τη διενέργεια εξετάσεων).
 2. Η συμμόρφωση τηςΗχοδιαγνωστικής Τομογραφίας με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της (άρθρα 6 παρ.1-γ & 9 παρ.2-β του ΓΚΠΔ), που προκύπτουν από τα ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου.
 3. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο του Κέντρου, όσο και των ασθενών του (άρθρα 6 παρ.1-στ & 9 παρ.2-στ του ΓΚΠΔ), στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία του.
 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρα 6 παρ.1-α 9 παρ.2-α του ΓΚΠΔ), την οποία μας παραχωρείτε ελεύθερα για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας (π.χ. για να δοθεί ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στον παραπέμποντα ή θεράποντα γιατρό σας).
 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Κέντρου, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως ενδεικτικά:

Οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σας γίνονται σε κάθε περίπτωση με ασφάλεια, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και υπό τον όρο τήρησης του ιατρικού απορρήτου (στην περίπτωση κοινοποίησης ιατρικών δεδομένων).

 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του Ν. 3418/2005 να τηρούμε τον ιατρικό φάκελο των ασθενών μας (και όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτόν) για 10 χρόνια. Επιπλέον, τηρούμε τα δεδομένα των ασθενών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία του Κέντρου.
 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Κέντρου αποθηκεύονται ανάλογα με τα είδη των cookies. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.
 3. Τα δεδομένα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κέντρου (τα οποία αποστέλλονται μέσω e-mail σε αρμόδιο εργαζόμενο του Κέντρου), τηρούνται μέχρι να απαντηθεί/διεκπεραιωθεί το μήνυμά σας ή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας.
 4. Τα δεδομένα των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας τηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη συνεργασία, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων του Κέντρου κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@echomed.gr ή στο 210 62 05 129 – 130.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μεριμνά συνεχώς προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται από τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή, παραποίησή, απαγορευμένη διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

 1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα.

Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από 01/01/2020

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας