Προαθλητικός Έλεγχος

Η εξέταση περιλαμβάνει λήψη ιστορικού της οικογένειας, ιστορικό του εξεταζόμενου, φυσική εξέταση του κυκλοφορικού συστήματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με αδρό έλεγχο, με νέας τεχνολογίας υπερηχογράφημα καρδιάς (TRIPLEX). Αν χρειαστεί μπορεί να γίνει και πλήρης υπερηχογραφικός έλεγχος, αλλά συνήθως δεν είναι απαραίτητο.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας