Προετοιμασία εξετάσεων

Δείτε την προετοιμασία που απαιτείται πριν επισκεφτείτε την Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία, ανάλογα με την εξέταση που θα πραγματοποιήσετε.

 

Άνω κοιλίας

  • 6 ώρες χωρίς φαγητό
  • 3 ώρες χωρίς τσιγάρο εαν καπνίζετε
  • 1 ώρα πριν μην πιείτε νερό

Κάτω κοιλίας

2 ώρες πριν την εξέταση πιείτε 2 ποτήρια νερό και μην ουρήσετε (να είναι γεμάτη η κύστη σας)

Άνω & Κάτω κοιλίας

  • 6 ώρες χωρίς φαγητό
  • 3 ώρες χωρίς τσιγάρο εαν καπνίζετε
  • 2 ώρες πριν την εξέταση πιείτε 2 ποτήρια νερό και μην ουρήσετε (να είναι γεμάτη η κύστη σας)

Διορθικό & Διακολπικό

2 ώρες πριν την εξέταση πιείτε 2 ποτήρια νερό και μην ουρήσετε (να είναι γεμάτη η κύστη σας)

Νεφρικών αγγείων

6 ώρες χωρίς φαγητό

Σκιαγραφικό ήπατος

  • 6 ώρες χωρίς φαγητό
  • 3 ώρες χωρίς τσιγάρο εαν καπνίζετε
  • 1 ώρα πριν μην πιείτε νερό
  • Να έχετε μαζί σας το φάρμακο Sonovue της εταιρίας Bracco

Βιοψία προστάτη

Την προηγούμενη ημέρα
– στις 11:00 το πρωί, θα πάρετε 1 χάπι CIPROXIN των 1000 mg (ή 2 των 500 mg), μαζί με 1 χάπι FLAGYL των 500 mg.
– Το βράδυ 1 FLAGYL των 500 mg

Την ημέρα της εξέτασης
– 2 ώρες πριν θα κάνετε 1 χαμηλό υποκλυσμό με FLEET enema
– 1 ½ ώρα πριν θα πάρετε 1 FLAGYL των 500 mg μαζί με ένα CIPROXIN των 1000 mg και ένα MESULID ή MESUPON
– Το βράδυ 1 FLAGYL των 500 mg

Τις 2 επόμενες ημέρες
– στις 11:00 το πρωί, θα πάρετε 1 χάπι CIPROXIN των 1000 mg (ή 2 των 500 mg), μαζί με 1 χάπι FLAGYL των 500 mg
– Το βράδυ 1 FLAGYL των 500 mg

Παρακέντηση θυρεοειδούς αδένα

Εαν ακολουθείτε κάποια αντιπηκτική αγωγή (Salospir, ασπιρίνη κτλ) πρέπει να την διακόψετε για 7 ημέρες πριν την εξέταση.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας