Προληπτικά / Προγράμματα Διατήρησης της Υγείας

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία και το Endogast έχουν συνθέσει και προτείνουν Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής συνδυάζοντας κλινικά, απεικονιστικά και εργαστηριακά δεδομένα, τα οποία αποσκοπούν σε έγκαιρη και στοχευμένη διάγνωση των συχνότερων νοσημάτων που επιπολάζουν στην χώρα μας.

Σκοπός των Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής είναι να καθοδηγήσουν εξατομικευμένα κάθε εξεταζόμενο σε μία διαγνωστική διαδικασία εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η κλινική εικόνα, το φύλλο, η ηλικία και το ατομικό κληρονομικό ιστορικό. Στην οργάνωση των Προληπτικών Προγραμμάτων έχει ληφθεί πρόνοια ούτως ώστε να είναι:

– σύγχρονα και σύμφωνα, προς τις διεθνώς ισχύουσες επιστημονικές πρακτικές. Τα Προληπτικά Προγράμματα έχουν οργανωθεί μετά την μελέτη και σύνθεση πολλών σύγχρονων διαγνωστικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά προτείνονται σε μεγάλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με τις σημερινές απόψεις και να αποφεύγονται άσκοπες εξετάσεις.

– στοχευμένα ούτως ώστε να αποφεύγεται ο άσκοπος και δαπανηρός πληθωρισμός «τυποποιημένων» εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων.

Ιδανική προϋπόθεση για την τήρηση ενός αξιόπιστου Προληπτικού Προγράμματος είναι η σύμφωνη γνώμη του Θεράποντος Ιατρού σας. Αν το επιθυμείτε, υπάρχει δυνατότητα για κλινική εξέταση από συνεργαζόμενο ειδικό Ιατρό στο πλαίσιο του Προληπτικού Προγράμματος.
Αν το κυρίαρχο σύμπτωμα ή εύρημα προέρχεται από το Γαστρεντερικό Σύστημα, την σύνθεση θα πραγματοποιήσει Γαστρεντερολόγος.
Όλες οι γυναίκες του Προγράμματος που επιθυμούν κλινική αξιολόγηση και σύνθεση θα εξεταστούν από Γυναικολόγο.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνοπτική γνωμάτευση μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα και θα προτείνει συνέχεια στην προληπτική διαδικασία.


Έχουν σχεδιαστεί Προληπτικά Προγράμματα , τα οποία περιλαμβάνουν τις απαραίτητες για κάθε περίπτωση απεικονιστικές, ενδοσκοπικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Περιγράφεται ενδεικτικά το περιεχόμενο δύο Προληπτικών Προγραμμάτων:

1. Άνδρας > από 50 έτη χωρίς επιβάρυνση στο κληρονομικό ή το ατομικό του ιστορικό
υπερηχογραφικά: ΥΗ άνω/κάτω κοιλίας και Ελαστογραφία, ΥΗ καρδιάς, ΥΗ θυρεοειδούς αδένα
ενδοσκοπικά: κολονοσκόπηση με αναισθησιολόγο, κλινική επίσκεψη προ/μετά
εργαστηριακά: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ολικά Λιπίδια, SGOT, SGPT, γGT, PSA, CRP, Κάλιο, Νάτριο, CPK, Ολικά Λευκώματα

2. Γυναίκα > από 50 έτη χωρίς επιβάρυνση από το ατομικό αναμνηστικό ή το κληρονομικό ιστορικό
υπερηχογραφικά: ΥΗ άνω / κάτω κοιλίας και Ελαστογραφία, ΥΗ κοιλιακής αορτής, ΥΗ καρδιάς, ΥΗ θυρεοειδούς αδένα, μαστογραφία (δεν περιέχεται / γίνεται παραπομπή, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία 3ετία), ΥΗ μαστών, κλινική – γυναικολογική εξέταση με Τεστ ΠΑΠ
ενδοσκοπικά: κολονοσκόπηση με αναισθησιολόγο, κλινική επίσκεψη προ/μετά
εργαστηριακά: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Τ.Κ.Ε, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Σίδηρος, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT, CRP, Κάλιο, Φερριτίνη, Νάτριο, Ολικά Λευκώματα, Test-Pap, TSH, T3, T4

Άλλα δομημένα Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής αφορούν:
3. Παιδιατρικά περιστατικά
4. Παχυσαρκία
5. Αναιμία
6. Σακχαρώδη Διαβήτη
7. Χρόνια Ηπατοπάθεια (από χρήση οινοπνεύματος ή ιογενούς αιτιολογίας)

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας