Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να εξετασθούν στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία με μηδενικό ή μειωμένο κόστος, σύμφωνα με τις τιμολογήσεις του ΕΟΠΥΥ.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας