Το διορθικό ΥΗ του εντέρου

Ειδικός ηχοβολέας απεικονίζει εξ’ επαφής με το ορθό νεοπλάσματα, φλεγμονές η συρίγγια.

Ο συνδυασμός B-Mode, Color Doppler και Ελαστογραφίας βοηθά στην διαφορική διάγνωση φλεγμονών συριγγίων και νεοπλασμάτων.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας