Υπερηχογραφικό

Υπερηχογραφικές εξετάσεις.

Άνω κοιλίας
Υ/Η ήπατος, παγκρέατος, σπληνός, χοληφόρων, νεφρών και έγχρωμο τρίπλεξ σπληνοπυλαίου άξονα


Ελαστογραφία Ι


Κοιλιακής αορτής
Εγχρωμο τρίπλεξ κοιλιακής αορτής


Νεφρικών αγγείων / Μεταμοσχευμένου νεφρού
Εγχρωμο τρίπλεξ νεφρικών αγγείων / μεταμοσχευμένου νεφρού


Κάτω κοιλίας
Ανδρας: Νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτου
Γυναίκα: Νεφρών, ουροδόχου κύστεως, μήτρας και εξαρτημάτων


Μυοσκελετικού
Υ/Η μαλακών μορίων


Οσχέου
Έγχρωμο τρίπλεξ οσχέου


Θυρεοειδούς αδένα
Έγχρωμο τρίπλεξ θυρεοειδούς αδένα


Διακολπικό
Υ/Η διακολπικό μήτρας και εξαρτημάτων


Διορθικό
Υ/Η νεφρών, ουροδόχου κύστεως, διορθικό προστάτη


Μαστών
Υ/Η Μαστών – πρέπει να έχει προηγηθεί ψηφιακή μαστογραφία για την ενημέρωση του εξεταστή ιατρού που έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη γνωμάτευση


Ελαστογραφία ΙΙ


Καρδιάς
Έγχρωμο τρίπλεξ καρδιάς


Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
Έγχρωμο τρίπλεξ καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών


Αρτηριών κάτω άκρων
Έγχρωμο τρίπλεχ αρτηριών κάτω άκρων


Φλεβών κάτω άκρων
Έγχρωμο τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας