Υπερηχογράφημα Καρδιάς

Αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής καρδιολογίας με σημαντικές εφαρμογές στη διάγνωση, κλινική αντιμετώπιση & λήψη αποφάσεων για ασθενείς με μεγάλο εύρος καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ασφαλής μη επεμβατική τεχνική, με αποδεδειγμένη αξία των αιμοδυναμικών και διαγνωστικών στοιχείων που παρέχει.
Αποτελεί πολύτιμη διαγνωστική εξέταση και ζητείται συχνά από τον Θεράποντα Ιατρό για την αξιολόγηση ειδικών κλινικών σημείων ή συμπτωμάτων όπως:

Θωρακικού άλγους: καρδιακής ανεπάρκειας / αισθήματος προκάρδιων παλμών / συστολικού ή διαστολικού καρδιακού φυσήματος / καρδιομεγαλίας στην ακτινογραφία θώρακος / συστηματικού εμβολικού επεισοδίου

Καρδιακής ανεπάρκειας: συστολικής δυσλειτουργίας αριστεράς κοιλίας ( σφαιρική ή τμηματική ) / βαλβιδικής καρδιακής νόσου / νόσου του περικαρδίου / δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας

Αισθήματος προκάρδιων παλμών: συστολικής δυσλειτουργίας αριστεράς κοιλίας / νόσου μιτροειδούς βαλβίδας / συγγενούς καρδιοπάθειας ( όπως μεσοκολπικής επικοινωνίας ) / περικαρδίτιδας / μη δομικής καρδιακής νόσου

Συστολικού καρδιακού φυσήματος: φύσημα ροής ( φυσιολογικές βαλβίδες ) / στένωση αορτικής βαλβίδας / υποαορτική στένωση / υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια / ανεπάρκεια μιτροειδούς / μεσοκοιλιακή επικοινωνία / στένωση πνευμονικής / ανεπάρκεια τριγλώχινος

Διαστολικού καρδιακού φυσήματος: στένωση μιτροειδούς / ανεπάρκειας αορτικής / ανεπάρκεια πνευμονικής / στένωση τριγλώχινος

Καρδιομεγαλίας στην ακτινογραφία θώρακος: περικαρδιακής συλλογής / διατατικής μυοκαρδιοπάθειας / διάτασης συγκεκριμένης καρδιακής κοιλότητας (όπως αριστεράς κοιλίας σε χρόνια ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας

Συστηματικού εμβολικού επεισοδίου: συστολικής δυσλειτουργίας αριστεράς κοιλίας και τμηματικών διαταραχών κινητικότητας ( ανευρύσματα ) / θρόμβου αριστεράς κοιλίας / νόσου αορτικής βαλβίδας / νόσου μιτροειδούς βαλβίδας / θρόμβου αριστερού κόλπου ( με χαμηλή όμως ευαισθησία ) / ανοικτού ωοειδούς πόρου.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας