Άνω κοιλίας
Υ/Η ήπατος, παγκρέατος, σπληνός, χοληφόρων, νεφρών και έγχρωμο τρίπλεξ σπληνοπυλαίου άξοναΕλαστογραφία ΙΚοιλιακής αορτής
Εγχρωμο τρίπλεξ κοιλιακής αορτήςΝεφρικών αγγείων / Μεταμοσχευμένου νεφρού
Εγχρωμο τρίπλεξ νεφρικών αγγείων / μεταμοσχευμένου νεφρούΚάτω κοιλίας
Ανδρας: Νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτου
Γυναίκα: Νεφρών, ουροδόχου κύστεως, μήτρας και εξαρτημάτωνΜυοσκελετικού
Υ/Η μαλακών μορίωνΟσχέου
Έγχρωμο τρίπλεξ οσχέουΘυρεοειδούς αδένα
Έγχρωμο τρίπλεξ θυρεοειδούς αδέναΔιακολπικό
Υ/Η διακολπικό μήτρας και εξαρτημάτωνΔιορθικό
Υ/Η νεφρών, ουροδόχου κύστεως, διορθικό προστάτηΜαστών
Υ/Η Μαστών – πρέπει να έχει προηγηθεί ψηφιακή μαστογραφία για την ενημέρωση του εξεταστή ιατρού που έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη γνωμάτευσηΕλαστογραφία ΙΙΚαρδιάς
Έγχρωμο τρίπλεξ καρδιάςΚαρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
Έγχρωμο τρίπλεξ καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριώνΑρτηριών κάτω άκρων
Έγχρωμο τρίπλεχ αρτηριών κάτω άκρωνΦλεβών κάτω άκρων
Έγχρωμο τρίπλεξ φλεβών κάτω άκρων

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας