Έγχρωμο Power Doppler

Αιμοδυναμική Μελέτη με έγχρωμο και power Doppler

 

Η αιμοδυναμική μελέτη με Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler έρχεται να προσθέσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην ήδη γνωστή υπερηχογραφική εξέταση. Το φαινόμενο Doppler οφείλει το όνομά του στον Αυστριακό φυσικό Christian Doppler που έζησε τον 18ο αιώνα. Σημαίνει μελέτη της κινήσεως των αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα και την καταγραφή της ταχύτητας ροής. Με την μελέτη του φαινόμενου Doppler καταγράφεται η ροή του αίματος σε όλα τα όργανα του σώματος ανεξάρτητα με την ταχύτητα που κυκλοφορεί το αίμα: Στην αρτηριακή ροή οι ταχύτητες είναι μεγάλες και αυτές αναδεικνύονται στην οθόνη του υπερηχογράφου ενώ στην φλεβική κυκλοφορία οι ταχύτητες είναι μικρές, που επίσης αναδεικνύονται. Προκύπτει με την αιμοδυναμική μελέτη και το Εγχρωμο Power Doppler, σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενη καταγραφή video, η αιμοδυναμική συμπεριφορά των ιστών με άμεση απεικόνιση μικρών και μεγάλων αγγείων. Η αιμοδυναμική αυτή μελέτη μπορεί να συμπληρωθεί με την έγχυση Eνισχυτών Hχογένειας (USCA) που μπορούν να πραγματοποιήσουν περισσότερο αναλυτική μελέτη, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ροής. Περισσότερες πληροφορίες για τους Ενισχυτές Ηχογένειας μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτής της Ιστοσελίδας.

Με το Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler η υπερηχογραφία έρχεται να προσθέσει κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αιμάτωση και την αγγείωση των ιστών και των οργάνων. Η αιμοδυναμική αυτή συμπεριφορά προσθέτει διαγνωστικές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην διάκριση του φυσιολογικού ιστού από τον παθολογικό και στην διάκριση του καλοήθους νεοπλάσματος από το κακόηθες. Πολλά είναι τα παραδείγματα που μόνη αυτή η αιμοδυναμική μελέτη τεκμηριώνει ή αποκλείει την κακοήθεια μίας βλάβης-στόχου σε οποιοδήποτε όργανο στου σώματος στο οποίο δεν έχει μπορέσει να προκύψει διαφορική διάγνωση με όλες τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους


     Η αιμοδυναμική μελέτη με Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler έρχεται να προσθέσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην ήδη γνωστή υπερηχογραφική εξέταση. Το φαινόμενο Doppler οφείλει το όνομά του στον Αυστριακό φυσικό Christian Doppler που έζησε τον 18ο αιώνα. Σημαίνει μελέτη της κινήσεως των αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα και την καταγραφή της ταχύτητας ροής. Με την μελέτη του φαινόμενου Doppler καταγράφεται η ροή του αίματος σε όλα τα όργανα του σώματος ανεξάρτητα με την ταχύτητα που κυκλοφορεί το αίμα: Στην αρτηριακή ροή οι ταχύτητες είναι μεγάλες και αυτές αναδεικνύονται στην οθόνη του υπερηχογράφου ενώ στην φλεβική κυκλοφορία οι ταχύτητες είναι μικρές, που επίσης αναδεικνύονται. Προκύπτει με την αιμοδυναμική μελέτη και το Εγχρωμο Power Doppler, σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενη καταγραφή video, η αιμοδυναμική συμπεριφορά των ιστών με άμεση απεικόνιση μικρών και μεγάλων αγγείων. Η αιμοδυναμική αυτή μελέτη μπορεί να συμπληρωθεί με την έγχυση Eνισχυτών Hχογένειας (USCA) που μπορούν να πραγματοποιήσουν περισσότερο αναλυτική μελέτη, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ροής. Περισσότερες πληροφορίες για τους Ενισχυτές Ηχογένειας μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτής της Ιστοσελίδας.
     Με το Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler η υπερηχογραφία έρχεται να προσθέσει κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αιμάτωση και την αγγείωση των ιστών και των οργάνων. Η αιμοδυναμική αυτή συμπεριφορά προσθέτει διαγνωστικές πληροφορίες, ιδιαίτερα στην διάκριση του φυσιολογικού ιστού από τον παθολογικό και στην διάκριση του καλοήθους νεοπλάσματος από το κακόηθες. Πολλά είναι τα παραδείγματα που μόνη αυτή η αιμοδυναμική μελέτη τεκμηριώνει ή αποκλείει την κακοήθεια μίας βλάβης-στόχου σε οποιοδήποτε όργανο στου σώματος στο οποίο δεν έχει μπορέσει να προκύψει διαφορική διάγνωση με όλες τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας