Δέρμα & Στοματικός Βλεννογόνος

Η αξιοπιστία του υπερηχογραφήματος του δέρματος εξαρτάται από την τεχνολογία και κυρίως την εκπαίδευση του ιατρού που χειρίζεται τον ηχοβολέα. Η υπερηχογραφική τεχνολογία επιτρέπει στους σημερινούς ηχοβολείς να πραγματοποιούν ταυτόχρονα μορφολογική μελέτη του δέρματος, αιμοδυναμική μελέτη για την απεικόνιση της αγγείωσης των βλαβών (έγχρωμο Doppler) και Ελαστογραφική μελέτη για την τεκμηρίωση της σχετικής ελαστικότητας και σκληρότητας των βλαβών του δέρματος (ShearWave Ελαστογραφία). Ανάλογη σημειολογία προκύπτει με ειδικό ηχοβολέα για τις βλάβες του στοματικού βλεννογόνου

Στο Φυσιολογικό Δέρμα ορίζονται όλες οι στιβάδες της επιδερμίδος χάρη στην διαφορετική τους ηχογένεια. Η ΥΗ εικόνα είναι ακριβώς αντίστοιχη της Ιστολογικής τομής του δέρματος

Το Κακόηθες Μελάνωμα αναγνωρίζεται σαν ομοιογενής υποηχογενής, υπεραγγειωμένη βλάβη. Ο κύριος παράγοντας πρόγνωσης είναι ο δείκτης του Breslow, που σχετίζεται με το πάχος του νεοπλάσματος. Τα χειρουργικά όρια του μελανώματος απεικονίζονται αξιόπιστα με το υπερηχογράφημα και τεκμηριώνονται με την Ελαστογραφία. Προκύπτει έτσι απόλυτη συμφωνία μετρήσεων σε σχέση με την ιστολογική εξέταση. Δίνεται έτσι η δυνατότητα επιτεύξεως ολοκληρωμένης εκτομής στην πρώτη, που μπορεί να είναι και μοναδική, χειρουργική επέμβαση

Το Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (BCC), Δερματοίνωμα, η Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση και Επιδερμική Κύστη, Morphea, Λιποδερματοσκλήρυνση, Μετακτινική Ίνωση, οι Αγγειακοί Όγκοι, τα Αιμαγγειώματα, το Σάρκωμα Kaposi, οι Ευρυαγγείες έχουν επίσης συγκεκριμένη Υπερηχογραφική, Αιμοδυναμική και Ελαστογραφική σημειολογία. Ο κατάλληλος ηχοβολέας μπορεί επίσης να οδηγήσει στην ιστολογική διάγνωση με υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση και βιοψία

Η επούλωση του δέρματος, ύστερα από χειρουργική επέμβαση φαίνεται αξιόπιστα στην Υπερηχογραφία. Η Υπερηχογραφία γίνεται ο αξιόπιστος ατραυματικός τρόπος, που μπορεί να επαναληφθεί επειδή δεν έχει ακτινοβολία. Πραγματοποιείται έτσι ακριβής διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της αγωγής σε βλάβες του Δέρματος, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και σε βλάβες του στοματικού Ca δέρματος με SWE Ιστολογική μελανώματος US μελανώματος αγγειακός όγκος διηθημένος λεμφαδένας.

Στα Περιφερικά Νεύρα η ΥΗ μπορεί να διαγνώσει σύνδρομα παγίδευσης, νευρογενείς όγκους ή να αναδείξει βλάβες των νεύρων μετατραυματικά ή μετεγχειρητικά. Στα σύνδρομα παγίδευσης των περιφερικών νεύρων όπως στο καρπιαίο σύνδρομο ή στην παγίδευση του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα η Υπερηχογραφία αναδεικνύει εκτός από την διόγκωση του νεύρου και τυχόν ανατομικές παραλλαγές (π.χ. διπλό νεύρο) ή και το αίτιο συμπίεσης του νεύρου ( π.χ. γάγγλιο). Μετά από τραυματισμούς των άνω και κάτω άκρων, η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία είναι δυνατό να εντοπίσει την έκταση και τον τύπο της βλάβης (νευρότμηση ή νευροαπραξία) ή να απεικονίσει ικανοποιητικά, χωρίς το κόστος της Μαγνητικής Τομογραφίας το σχηματισμό μετατραυματικού νευρώματος βλεννογόνου

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας