Εκπαίδευση στην Υπερηχογραφία

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία απασχολεί εξειδικευμένους στην Υπερηχογραφία Ιατρούς με εμπειρία σε όλες τις Υπερηχογραφικές εφαρμογές.

Στις εγκαταστάσεις μας διοργανώνονται ατομικά και ομαδικά μαθήματα για Ιατρούς που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην Υπερηχογραφία.

Τα ατομικά μαθήματα τυπικά περιλαμβάνουν θεωρία των υπερήχων, επίδειξη ενδιαφερόντων περιστατικών, παρακολούθηση του ιατρικού προγράμματος της Ηχοδιαγνωστικής Τομογραφίας και εξάσκηση του εκπαιδευομένου σε πραγματικές συνθήκες σε μοντέλα ή ασθενείς. Έχει προηγηθεί η ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή των ασθενών. Τα ατομικά μαθήματα μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με το προφίλ και γνωσιακό επίπεδο του εκπαιδευόμενου.

 

 

Στις εγκαταστάσεις της ΗΤ πραγματοποιούνται ομαδικά μαθήματα με αντικείμενο όλα τα πεδία εφαρμογής της Υπερηχογραφίας και της Ελαστογραφίας. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

 

Ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς στην Υπερηχογραφία και την Ελαστογραφία; Επικοινώνησε μαζί μας.More...

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας