Ελαστογραφία

Τι είναι η Ελαστογραφία;

Η Ελαστογραφία είναι μία υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Είναι προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας και προσθέτει στο υπερηχογράφημα μία νέα διάσταση μελέτης των ιστών. Η Ελαστογραφία εφαρμόζεται πρακτικά σε όλα τα όργανα στου ανθρώπινου σώματος προσθέτοντας, πέρα από τις μορφολογικές, κινητικές και αιμοδυναμικές πληροφορίες που ήδη προτείνει η Υπερηχογραφία, νέες πληροφορίες για την ελαστικότητα των ιστών. Σε πολλές περιπτώσεις η πρόσθετη αυτή πληροφορία είναι ικανή να οδηγήσει στην υπερηχογραφική μη επεμβατική βιοψία.

Υπάρχει ήδη μεγάλος ανταγωνισμός στους κατασκευαστές υπερηχογράφων. Ο κάθε κατασκευαστής προτείνει τεχνολογικά διαφορετική λύση που έχει διαφορετικές δυνατότητες που αλλάζουν από εφαρμογή σε εφαρμογή, από όργανο σε όργανο, από παθολογία σε παθολογία. Στην Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία εφαρμόζουμε ήδη τρεις διαφορετικές Ελαστογραφίες (την ShearWave, την STE και την VCTE/ViTE Ελαστογραφία).

Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις για τα επιφανειακά όργανα, όπως είναι ο θυρεοειδής, ο μαστός, ο όρχις, το μυοσκελετικό σύστημα, που είναι ένα σχετικά εύκολο πεδίο εφαρμογής της Strain Ελαστογραφίας. Στα εν τω βάθει όργανα όπως είναι το ήπαρ, το πάγκρεας, ο νεφρός, ο προστάτης, η μήτρα και οι ωοθήκες, το πεδίο για την Ελαστογραφία γίνεται πιο δύσκολο και οι εφαρμογές της έχουν περιορισμούς. Η SW Ελαστογραφία αναδεικνύεται αποτελεσματική και στα εν τω βάθει όργανα με την προϋπόθεση να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο εξέτασης.

Παρουσίαση του κου. Θανάση Λούπα με τίτλο τι είναι η Ελαστογραφία. (power point)

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας