Ιστορικό

Η Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία ιδρύθηκε το 1985, έχει μορφή πολυϊατρείου, εξειδικεύεται στην πραγματοποίηση διαγνωστικών υπερηχογραφιών εξετάσεων και καλύπτει ολόκληρη την ευρεία γκάμα υπερηχογραφημάτων. Στο διάστημα αυτό παρακολούθησε και ενέταξε στο διαγνωστικό της οπλοστάσιο τις νέες Ελαστογραφικές, Αιμοδυναμικές εξετάσεις (απεικονιστική τεκμηρίωση της αγγειώσεως και αιματώσεως οργάνων και ιστών) και επεμβατικές πράξεις (υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες). Το σύνολο αυτών των εξετάσεων καλύπτει πρακτικά ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, εξασφαλίζοντας εύκολα, γρήγορα και χωρίς ακτινοβολία αξιόπιστες διαγνωστικές εικόνες που χαρακτηρίζουν την φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση όλων των οργάνων και ιστών.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας